Pretraživanje

Thursday, 20 November 2014 22:04
PDF Print E-mail

SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE NAŠI?KA 2-10 OBJAVLJUJU NATJE?AJ ZA UGRADNJU RAZDJELNIKA TOPLINE.

NATJE?AJ OBJAVLJEN 29.12.2014, TRAJANJE NATJE?AJA 20 DANA

TEKST NATJE?AJA DOSTUPAN KOD UPRAVITELJA ZGRADE, TRENUTNO NISMO U MOGU?NOSTI OBJAVITI TEKST NATJE?AJA U PRIVITKU.

NATJE?AJ, NAŠI?KA2-10, ugradnja razdjelnika topline