Pretraživanje

PDF Print E-mail

Naknada za upravljanje od 0,20 ne sadrži PDV.
Naknada za platni promet je individualna i ovisi o prometu po ra?unu odre?ene stambene zgrade. Isto tako postoji specifikacija po pojedinim troškovima banke. Naši ra?uni su kod Raiffeisen banke pa na njihovoj stranici možete pogledati troškove platnog prometa.
Naknadu za tužbe neplatišama mi kao upravitelj ne uzimamo, budu?i da se dužnici utužuju putem odabranog odvjetni?kog ureda. Troškovi utuženja nastaju samo na onoj zgradi na kojoj se ukaže potreba da se utuže pojedini suvlasnici-dužnici te ih u kona?nici i snosi dužnik (uplatom u pri?uvu).
Ovakav na?in utuženja pokazao se u dosadašnjoj praksi kao najbrži i naju?inkovitiji.
Troškovi svakog pojedinog utuženja ovise o visini iznosa koji se utužuje, a troškovi se utvr?uju prema Odvjetni?koj tarifi te tarifi javnobilježni?kih pristojbi.