Pretraživanje

PDF Print E-mail
Kako se radi o zajedni?kom prostoru, zna?i vlasništvu svih suvlasnika, potrebna je suglasnost svih. Ukoliko je na zgradi provedeno etažiranje, istim je utvr?en udio svakog suvlasnika u navedenom prostoru, možete od svakog pojedina?no otkupiti njegov dio i možete ga koristiti u svom vlasni?kom udjelu!