Print
Ako se dužnici nalaze na listi naplate pri?uve svih suvlasnika, nije protuzakonito!