Pretraživanje

PDF Print E-mail
Ulazni prostor zgrade svakako je zajedni?ki pa se i svi radovi na ure?enju tog prostora pla?aju iz teku?e pri?uve! Me?uvlasni?kim ugovorom definirane su obaveze predstavnika suvlasnika prema ostalim suvlasnicima, po našim ugovorima predstavnik je dužan najmanje jednom godišnje organizirati sastanak suvlasnika !