Pretraživanje

PDF Print E-mail
Ukoliko nemate sredstava u pri?uvi za potrebne radove postoji mogu?nost podizanja kredita ili na bilo koji na?in ali svakako vlasnici moraju osigurati sredstva! Ako se ukida zajedni?ka potrošnja struje u dogovoru sa elektrom svaki vlasnik mora ishoditi svoje brojilo, postoje?im zakonom struja se nesmje preprodavati !