Pretraživanje

PDF Print E-mail
Tko pla?a pri?uvu, morate definirati ugovorom o najmu, kao upravitelji za eventualno nastala dugovanja možemo teretiti samo vlasnika stana !