Pretraživanje

PDF Print E-mail
Može potpisati ako priloži kupoprodajni ugovor ili neki drugi dokument kojim dokazuje vlasništvo!