Pretraživanje

PDF Print E-mail
suglasnost 51% suvlasnika dovoljna je za održavanje ugovorenih zajedni?kih dijelova zgrade,obzirom da je krov na svim zgradama zajedni?ki dio održavanje istog financira se odlukom suvlasnika sa 51 % vlasni?kog udijela.Uzurpiranje tavana posebno je pravno pitanje koje vlasnici mogu rješiti uz konzultaciju nekog odvjetnika.