Pretraživanje

PDF Print E-mail
Vjerojatno je prostor ispod stubišta zatvoren po nalogu predstvnika suvlasnika,ukoliko ne postoji dogovor sa ostalim suvlsnicima isti mogu pokrenuti postupak za ometanje posjeda pred nadležnim sudom.