Pretraživanje

PDF Print E-mail
Poštovani, Temeljem zakona o vlasništvu i drugim stavarnim pravima upravitelja ne možete ukinuti ali ga možete zamjeniti odlukom ve?ine suvlasnika .Što se ti?e troškova za održavanjezajedni?kih dijelova zgrade oni se ispla?uju temejem ispostavljenih ra?una iz zajedni?ke pri?uve u koju svoj doprinos razmjeran vlani?koj kvadraturi upla?u svi suvlasnici. Ukoliko bilo koji suvlasnik ne izvršava svoju obavezu uplate zaduženja u pri?uvu zgrade ugovorena je obaveza upravitelja da istu provede prisilnom naplatom. S poštovanjem , Dubravko Belai?