Pretraživanje

PDF Print E-mail
Temeljem ?l. 85. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, suvlasnici su dužni sudjelovati u upravljanju nekretninom, odrediti osobu koja ?e obavljati poslove zajedni?koga upravitelja i osnovati zajedni?ku pri?uvu.