Pretraživanje

PDF Print E-mail
U me?uvlasni?kom ugovoru na popisu zajedni?kih dijelova nalazi se dovodna i odvodna instalacija koja se održava iz sredstava pri?uve ukoliko su suvlasnici svojim doprinosom u pri?uvu ista i osigurali. Ukoliko je zahvat u domeni hitnih intervencija a zgrada je dodatno osigurana od izljeva vode iz instalacija saniraju se i sve posljedice od izljeva vode a troškovi sanacije napla?uju se temeljm ugovorene police osiguranja. Ako se izvode planirani radovi kompletne sanacije odvodne ili dovodne instalacije potrebno je odlukama suvlasnika odabrati izvoditelja i osigurati sredstva u pri?uvu za radove na koje su se suvlasnici odlu?ili putem godišnjeg programa ili posebnim odlukama. D. Belai?