Pretraživanje

PDF Print E-mail

Osim svih obaveza kao i drugi suvlasnici predstavnik suvlasnika ima i ovlaštenja nadpolovi?ne ve?ine suvlasnika da :

- da sklopi ugovor sa odabranim upraviteljem

- da zastupa Suvlasnike prema Upravitelju i tre?im osobsms u poslovima vezanim za zajedni?ke dijelove i ure?aje Zgrade te druge suvlasni?ke prostore

- kontrolirati Upravitelja i pravodobno ga obavještavati o uo?enim kvarovima,problemima u funkcioniranju ili nastanku šteta na zajedni?kim dijelovima i ure?ajima Zgrade te drugim suvlasni?kim prostorima radi poduzimanja potrebnih popravaka i drugih aktivnosti tako da se omogu?i normalno kirištenje Zgrade i otklanjanje šteta.

- zajedno s Upraviteljem voditi ra?una o redovitoj i urednoj naplati sredstava zajedni?ke pri?uve

- nadzire rad Upravitelja i trošenje sredstava zajedni?ke pri?uve

- o bavljati i druge poslove koji proizlaze iz datih mu ovlaštenja