Pretraživanje

PDF Print E-mail
Kriterij za režijske troškove na zajedni?kim dijelovima dogovaraju suvlasnici a može biti m2; broj ?lanova; po prostoru ili posebno izra?eni kriteriji bodovanjem. D.B.