Pretraživanje

PDF Print E-mail
Za bespravnu izgradnju nadležna je gra?evinska inspekcija a vama preostaje pokretanje sudskog postupka za ometanje posjeda (važno je postupak pokrenuti u ruku od 30 dana )