Pretraživanje

Da li je točno da je Zakonom predviđeno da Suvlasnici mogu suglasno povjeriti upravljanje stvarju određenoj osobi kao upravitelju, koji će djelovati kao njihov opunomoćenik. Za upravitelja mogu izabrati jednoga ili nekolicinu između sebe, a mogu upravljanje povjeriti i bilo kojoj drugoj poslovno sposobnoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
PDF Ispis E-mail
Da, to je stavak 1., čl.44 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je možda nejasan, jer ne spominje da se upravljanje povjerava fizičkoj ili pravnoj osobi koja je REGISTRIRANA za upravljanje. Donekle je objašnjeno prema čl.378 istog zakona koji kaže da su suvlasnici nekretnine dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju, a upravitelj može biti fizička ili pravna osoba upisana dakle registrirana za obavljanje tih poslova.