Pretraživanje

da li se ugradba novog dizala u u zajedničkoj nekretnini financira iz pričuve i s kojim udjelom pojedinog suvlasnika?
PDF Ispis E-mail
Ukoliko se radi o ugradnji novog dizala na mjesto starog (već postojećeg) koje više ne zadovoljava, svi radovi mogu se financirati iz zajedničke pričuve. Ako se ugrađuje novo dizalo u zgradi koja ga nikad nije imala potrebna je 100% suglasnost svih suvlasnika zgrade. Udio u troškovima održavanja i ugradnje uvjek je jednak udjelu kvadrature pojedinog suvlasnika, ukoliko svi suvlasnici ne dogovore drugačije !