Pretraživanje

Da li se na uplatu zajedničke pričuve od 1,54 po m plaća PDV?
PDF Ispis E-mail
PDV se ne plaća temeljem članka 6 stavka 3 Zakona o porezu na dodanu vrijednost. pozdrav , Dubravko Belaić