Pretraživanje

Da li su pričuvu dužni plaćati vlasnici apartmana?
PDF Ispis E-mail
Pričuvu su dužni plaćati svi objekti koji imaju više od tri vlasnika, ukoliko je lokalna uprava odredila prisilnog upravitelja ili je većina stanara odabrala upravitelja, svakako ste dužni plaćati pričuvu, što Vam preporučamo osobito tokom vremena kad se na zgradi pojave problemi oko održavanja zajedničkih dijelova, osiguranja, protupožarne zaštite ...