Pretraživanje

Da li suvlasnici zgrade moraju platiti dug pričuve prije potpisivanja ugovora o upravljanju?
PDF Ispis E-mail
Ako mislite na promjenu upravitelja i dug prema predhodnom upravitelju, dugovanja se prenose i novi upravitelj dužan ih je potraživati, isto tako prenose se i sredstva zgrade. Znači svejedno je kome platili jer sredstva ostaju na računu zgrade, jedino riskirate tužbu od starog upravitelja ako je dug prevelik također i sva utuženja nastavlja novi upravitelj a sve nastale troškove opet Vi morate platiti !