Pretraživanje

Poštovani, Je li za postavljanje odašiljača T-mobile na zgradu potrebno 100% potpisa suvlasnika ili je dovoljno 51% i kojim se zakonom to regulira?
PDF Ispis E-mail
Ako postavljanje odašiljača tretiramo kao korištenje (najam) zajedničkog dijela zgrade za period do 12 mjeseci dovoljna je suglasnost 51 % suvlasnika u vlasničkom udjelu po m2. Ako se radi o najmu na period veći od 12 mjeseci potrebna je suglasnost 100 % suvlasnika !