Pretraživanje

da li je dovoljna suglasnost 51% stanara da se sanira krov, ako su stanari iz podkrovlja probijanjem i uređenjem novih prostorija pod samim krovom bez ikakvih suglasnosti ostalih stanara oštetili krov, te za te prostorije ništa ne plaćaju jer na papiru i ne postoje.unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
PDF Ispis E-mail
suglasnost 51% suvlasnika dovoljna je za održavanje ugovorenih zajedničkih dijelova zgrade,obzirom da je krov na svim zgradama zajednički dio održavanje istog financira se odlukom suvlasnika sa 51 % vlasničkog udijela.Uzurpiranje tavana posebno je pravno pitanje koje vlasnici mogu rješiti uz konzultaciju nekog odvjetnika.