Pretraživanje

Koje su dužnosti domara u stambenoj zgradi?
PDF Ispis E-mail
Na zgradama gdje suvlasnici donesu odluku o zapošljavanju domara u ugovoru o domarskim poslovima definiraju se uzajamni odnosi domara i nalogodavaca kao : izmjena žarulja, sitni zahvati na održavanju zajedničkih dijelova kao razne brave vrata ,ventili i slično. Suvlasnici su upoznati i sa ostalim uslugama domara koje su ugovorili radi stvarnih potreba. D. Belaić