Pretraživanje

Da li se može stambena pričuva poduplati ako me se prethodno o teme ne obavjesti i ako ja nisam suglasna sa time?
PDF Ispis E-mail
Visinu pričuve za redovito održavanje (održavanje postojećih zajedničkih dijelova zgrade) određuje većina suvlasnika odgovarajućom odlukom. Za poboljšice i preinake zajedničkih dijelova potrebna je suglasnost svuh suvlasnika. Svi suvlasnici dužni su sudjelovati u dogovorima oko održavanja zajedničkih dijelova zgrade.