Pretraživanje

Da li poslovni prostori moraju plačati duplu pričuvu. Hvala.
PDF Ispis E-mail
Za poslovne prostore uobčajeno je ugovaranje međuvlasničkim ugovorom primjena koeficjenta između 1,25 i 2 . Ukoliko vlasnik poslovnog prostora potpiše međuvlasnički ugovor sa povećanim keficijentom zaduženje u pričuvu obavezan je plaćat temeljem ugovorenih obaveza. Za navedene koeficijente ne postoji zakonaska osnova i te poslovni prostori nisu u obavezi plaćati duplu pričuvu.