Pretraživanje

Tko bira upravitelja nekretnine u suvlasništvu?
PDF Ispis E-mail
Međuvlasničkim ugovorom, koji su potpisali suvlasnici čiji vlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine, suvlasnici odlučuju o izboru ovlaštenog upravitelja koji će upravljati nekretninom u njihovom suvlasništvu. Ugovorom o upravljanju upravitelj se obvezuje da će poslove upravljanja i održavanja nekretnine obavljati pažnjom dobrog gospodara, štiteći interese svih suvlasnika glede nekretnine koja mu je povjerena na upravljanje.