Pretraživanje

Koje su dužnosti predstavnika stanara ?
PDF Ispis E-mail

Osim svih obaveza kao i drugi suvlasnici predstavnik suvlasnika ima i ovlaštenja nadpolovične većine suvlasnika da :

- da sklopi ugovor sa odabranim upraviteljem

- da zastupa Suvlasnike prema Upravitelju i trećim osobsms u poslovima vezanim za zajedničke dijelove i uređaje Zgrade te druge suvlasničke prostore

- kontrolirati Upravitelja i pravodobno ga obavještavati o uočenim kvarovima,problemima u funkcioniranju ili nastanku šteta na zajedničkim dijelovima i uređajima Zgrade te drugim suvlasničkim prostorima radi poduzimanja potrebnih popravaka i drugih aktivnosti tako da se omogući normalno kirištenje Zgrade i otklanjanje šteta.

- zajedno s Upraviteljem voditi računa o redovitoj i urednoj naplati sredstava zajedničke pričuve

- nadzire rad Upravitelja i trošenje sredstava zajedničke pričuve

- o bavljati i druge poslove koji proizlaze iz datih mu ovlaštenja