Pretraživanje

Stanbena zgrada sa tri stana koji su odvojeni, tj neovisni po svakom pitanju, što kaže zakon, kako i na koji način odrediti svotu i kome povjeriti upravljanje sredstvima iz pričuve?
PDF Ispis E-mail
Kao što navodite tri stana se nalaze u stanbenoj zgradi , sigurno postoje zajednički dijelovi ( temelji,krov,instalacije struje,plina ,vode i kanalizacije) koji se navedu u međuvlasničkom ugovoru.U pravljanje možete povjeriti jednom od registriranih upravitelja . D. Belaić