Obavijesti

Grad zagreb objavio je 05.01.2024 Javni poziv za dostavu dokumentacije

Grad zagreb objavio je 05.01.2024 Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada. Pravo na nadoknadu troškova imaju suvlasnici višestambenih zgrada na području Grada Zagreba koji su nakon 8. ožujka 2022. imali ili će u 2024. g. imati troškove vezane […]

Skupština Grada Zagreba donijela Odluku o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada

Skupština Grada Zagreba donijela Odluku o nadoknadi troškova nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada: Pravo na nadoknadu troškova imaju suvlasnici višestambenih zgrada na području Grada Zagreba koji su nakon 8. ožujka 2022. imali troškove za: izgradnju boksa zatvaranje postojećeg boksa ili zatvaranje vrata smetlarnika, ugradnju master cilindara / ključa ili šifrarnika na boks […]