Pretraivanje

Česta pitanja
11-p1.jpg
1
2
3
4 Da li postoji obveza pla?anja pri?uve u garantnom roku zgrade?
5 Da li je to?no da je Zakonom predvi?eno da Suvlasnici mogu suglasno povjeriti upravljanje stvarju odre?enoj osobi kao upravitelju, koji ?e djelovati kao njihov opunomo?enik. Za upravitelja mogu izabrati jednoga ili nekolicinu izme?u sebe, a mogu upravljanje povjeriti i bilo kojoj drugoj poslovno sposobnoj fizi?koj ili pravnoj osobi.
6 DA LI ME?UVLASNI?KI UGOVOR MORA BITI POTPISAN OD SVIH SUVLASNIKA, ILI JE DOVOLJNO SAMO POTPIS VE?INE TJ. 51%???
7
8 da li se ugradba novog dizala u u zajedni?koj nekretnini financira iz pri?uve i s kojim udjelom pojedinog suvlasnika?
9
10
11 Treba li se pri?uva pla?ati za posl.prostor ako on ima posebno priklju?enu struju, vodu i poseban ulaz, a dio je zgrade. HVALA!
12 Postoji li u zakonu odredba po kojoj vlasnici stanova u zgradi sa manje od 6 stanova nemaju obvezu pla?anja zajedni?ke pri?uve?
13 Za vrijeme nevremena otpale su mi grilje na prozoru. Tko snosi tro{kove novih grilja, ja ili ide iz zajednicke pricuve. Hvala
14 Da li se na uplatu zajedni?ke pri?uve od 1,54 po m pla?a PDV?
15
16
17
18
19 Tko vodi registar tj. gdeje se registriraju pravne ili fizi?ke osobe koje obavljaju poslove upravljanja
20
21 Da li suvlasnici zgrade moraju platiti dug pri?uve prije potpisivanja ugovora o upravljanju?
22
23
24 pri kupnji stana dali je investitor ili prodavatelj obavezan osigurati parkirno mjesto bez naknade, ako to nije navedeno u ugovoru
25
26
27
28 da li za popravak krova koji ce povecati pricuvu za cca 300% zaista dovoljno skupiti pristanak samo 51% stanara?
29 Zivim u zgradi staroj 3 godine koja jos nije prosla tehnicki pregled jer je investitor nije dovrsio a ne zna se kada ce i hoce li uopce. Nedavno su iz sredstava zajednicke pricuve kupljena garazna vrata po cijeni od 54000 kn! iz sredstava zajednicke pricuve. Buduci da ta vrata nisu bila predvidjena projektom zgrade te da garazu ima samo 25% suvlasnika zgrade je li to placnje bilo po Zakonu? Tj. financira li se takav trosak iz sredstava zajednicke pricuve? Hvala!
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 Da li poslovni prostori moraju pla?ati duplu pri?uvu. Hvala.
42
43 Koliko iznosi naknada za rad upravitelju?
44 Kako se utvr?uje iznos doprinosa svakog pojedinog suvlasnika u sredstva zajedni?ke pri?uve?
45
46
47
48
49 Zanima me koji su sve popravci u stanu uklju?eni i mogu se platiti iz pri?uve. ZAHVALJUJEM.
50
51
52
53