Pretraivanje

DA LI ME?UVLASNI?KI UGOVOR MORA BITI POTPISAN OD SVIH SUVLASNIKA, ILI JE DOVOLJNO SAMO POTPIS VE?INE TJ. 51%???
PDF Print E-mail
Me?uvlasni?ki ugovor mora potpisati 51% suvlasnika u vlasni?kom udijelu , dakle nije potrebno imati potpise svih suvlasnika.