Pretraživanje

PDF Print E-mail
Mjese?na naknada upravitelju ovisi o složenosti i potrebama održavanog objekta što se regulira Ugovorom o upravljanju, može biti u % od svih prihoda (naj?eš?e 10%) ili fiksno po m2, kod nas iznosi 0,20 kn/m2, mjese?no i važi za skoro sve zgrade koje održavamo (neke imaju i 0,10 kn/m2), u toj cijeni je i obra?un i naplata režijskih troškova za zgradu !