Pretraivanje

Treba li se pri?uva pla?ati za posl.prostor ako on ima posebno priklju?enu struju, vodu i poseban ulaz, a dio je zgrade. HVALA!
PDF Print E-mail
Bez obzira na sve navedeno kako sami kaete i dalje ste dio iste zgrade, nalazite se pod zajedni?kim krovom,imate zajedni?ku konstrukciju i temelje zgrade, zajedni?ku fasadu, sklonita, instalaciju kanalizacije ... Dakle dio ste zgrade i time duni pla?ati pri?uvu za odravanje Vae zgrade !