Pretraivanje

Da li se na uplatu zajedni?ke pri?uve od 1,54 po m pla?a PDV?
PDF Print E-mail
PDV se ne pla?a temeljem ?lanka 6 stavka 3 Zakona o porezu na dodanu vrijednost. pozdrav , Dubravko Belai?