Pretraživanje

PDF Print E-mail
Pri?uvu su dužni pla?ati svi objekti koji imaju više od tri vlasnika, ukoliko je lokalna uprava odredila prisilnog upravitelja ili je ve?ina stanara odabrala upravitelja, svakako ste dužni pla?ati pri?uvu, što Vam preporu?amo osobito tokom vremena kad se na zgradi pojave problemi oko održavanja zajedni?kih dijelova, osiguranja, protupožarne zaštite ...