Pretraivanje

Da li suvlasnici zgrade moraju platiti dug pri?uve prije potpisivanja ugovora o upravljanju?
PDF Print E-mail
Ako mislite na promjenu upravitelja i dug prema predhodnom upravitelju, dugovanja se prenose i novi upravitelj duan ih je potraivati, isto tako prenose se i sredstva zgrade. Zna?i svejedno je kome platili jer sredstva ostaju na ra?unu zgrade, jedino riskirate tubu od starog upravitelja ako je dug prevelik tako?er i sva utuenja nastavlja novi upravitelj a sve nastale trokove opet Vi morate platiti !