Pretraživanje

PDF Print E-mail
Svaki vlasnik može potpisati Me?uvlasni?ki ugovor, do sada ne postoji zakonska odredba koja to brani izvanknjižnom vlasniku.