da li za popravak krova koji ce povecati pricuvu za cca 300% zaista dovoljno skupiti pristanak samo 51% stanara?
Print
Da, temeljem Me?uvlasni?kog Ugovora 51 % ne stanara ve? vlasnika koji imaju udio ve?i od 50 % ukupne povrine posebnih dijelova.