Pretraživanje

PDF Print E-mail
Ako se pitanje odnosi samo na zajedni?ku kanalizaciju ( ispod kade se nalazi izljevno preljevni ventil koji se spaja na podni sifon ili "S" sifon i direktni spoj na instalaciju kanalizacije) onda je zajedni?ka kanalizacija sve što se nalazi u zidu a sifoni uz sanitarne ure?aje pripadaju vlasniku opreme i odgovoran je za stanje opreme njihovo procurenje.