Pretraživanje

PDF Print E-mail
Na zgradama gdje suvlasnici donesu odluku o zapošljavanju domara u ugovoru o domarskim poslovima definiraju se uzajamni odnosi domara i nalogodavaca kao : izmjena žarulja, sitni zahvati na održavanju zajedni?kih dijelova kao razne brave vrata ,ventili i sli?no. Suvlasnici su upoznati i sa ostalim uslugama domara koje su ugovorili radi stvarnih potreba. D. Belai?