Pretraživanje

PDF Print E-mail
Visinu pri?uve za redovito održavanje (održavanje postoje?ih zajedni?kih dijelova zgrade) odre?uje ve?ina suvlasnika odgovaraju?om odlukom. Za poboljšice i preinake zajedni?kih dijelova potrebna je suglasnost svuh suvlasnika. Svi suvlasnici dužni su sudjelovati u dogovorima oko održavanja zajedni?kih dijelova zgrade.