Print
Zajedni?ka potrošnja el. energije odlukom suvlasnika pla?a se iz sredstava pri?uve kao režijski troškovi za koje se odre?uje zaduženje prema kriteriju koje dogovore suvlasnici ( po ?lanu,stanu ili m2)