Pretraživanje

PDF Print E-mail
Ako je zgrada osigurana od izljeva vode iz instalacija sanacija se financira iz pri?uve a povrat od osigurane štete vra?a se u pri?uvu