Pretraživanje

PDF Print E-mail
Temeljem zaklju?enog Ugovora o upravljanju, ovlašteni upravitelj obavlja svoju dužnost upravitelja kao opunomo?enik suvlasnika, a sve sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sukladno Uredbi o održavanju zgrada te sukladno svakom pojedinom zaklju?enom me?uvlasni?kom ugovoru i ugovoru o upravljanju. Temeljem zakonske odredbe, upravitelj upravlja nekretninom i zajedni?kom pri?uvom kao zastupnik svih suvlasnika.