Pretraivanje

Koliko iznosi naknada za rad upravitelju?
PDF Print E-mail
Naknada UPRAVITELJ-STAN-u d.o.o. za upravljanje i odravanje temeljem zaklju?enog ugovora o upravljanju iznosi 0,20 kn/m2 za redovno odravanje a pla?a se iz ugovorene pri?uve koja iznosi 1,54 kn mjese?no po m2. Eventualna odluka suvlasnika o pove?anju iznosa koji je svaki od njih duan doprinositi u sredstva zajedni?ke pri?uve bez utjecaja je na ovaj ugovoreni iznos naknade za rad upravitelju!