Pretraživanje

PDF Print E-mail
Dužnosti ?ista?ia-ice spadaju u grupu režijskih usluga koja se uugovara temeljem posebne ponude davaoca usluge, ako je odštopavanje zaštopanih kanala od sme?a ugovorena usluga onda je u obavezi ugovorenog izvršioca. Kanali od sme?a mogu se održavati kao zajedni?ki dijelovi zgrade iz sredstava zajedni?ke pri?uve.