Pretraživanje

PDF Print E-mail
Kao što navodite tri stana se nalaze u stanbenoj zgradi , sigurno postoje zajedni?ki dijelovi ( temelji,krov,instalacije struje,plina ,vode i kanalizacije) koji se navedu u me?uvlasni?kom ugovoru.U pravljanje možete povjeriti jednom od registriranih upravitelja . D. Belai?