Print
Sredstva pri?uve zgrade u vlasništvu su svih suvlasnika i jedino oni svojim odlukama mogu odlu?ivati o trošenju istih , dakle u vašem primjeru predstavnik suvlasnika mora inzistirati na vašem odabiru izvoditelja jer je on u ime suvlasnika nalogodavac ugovorenom upravitelju. D. Belai?