Pretraivanje

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR (General Data Protection Regulation), UPRAVITELJ-STAN d.o.o. je usvojilo Politiku zaštite osobnih podataka:

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  (EU 2016/679)  može se preuzeti na ovoj stranici i sjedištu UPRAVITELJ-STAN d.o.o., Ksaverska cesta 41, 10000 Zagreb.

Zahtjev se može predati osobno ili poslati poštom na adresu UPRAVITELJ-STAN d.o.o., Ksaverska cesta 41, 10000 Zagreb s naznakom "Za zaštitu osobnih podataka".
Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


Informacije o Općoj uredbi o zaštiti podataka možete pronaći na sljedećim poveznicama:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html
http://azop.hr/